جهت استفاده متناوب از رادیو لطفا حالت ذخیره نیروی گوشی رو خاموش کنین

در صورتی که در اجرای رادیو مشکلی داشتین لینک رادیو رو در مرورگر اینترنت گوشی وارد کنین

مطمعن شوید که تحریم گذر (وی پی ان) شما خاموش است


عاشق ثروت